Header
Wat is HYPNOSE

Hypnose is de kunst om in trance te gaan. Het is een naar binnen gerichte staat van bewustzijn. Het gaat om een staat van bewustzijn waarin je aandacht besteedt aan wat nu voor jou belangrijk is, het is je innerlijke focus. Het is een staat waarbij het bewuste afgeleid is en ontspant. Het geeft een opening naar de hulpbronnen van het onbewuste. Alle trance of hypnose is uiteindelijk zelfhypnose.

De term hypnose (hypnos = slaap) is afkomstig van de negentiende-eeuwse Britse arts James Braid. Deze kwam later zelf tot de ontdekking dat het woord niet juist was omdat slaap en hypnose sterk van elkaar verschillen