Header
NLP Opleidingen

NLP Practitioner Opleiding
Integrale training Classic Code en New Code

Wij bieden NLP Practitioner Trainingen, waarin de essentiële kennis en vaardigheden van NLP, Classic Code en New Code, worden geleerd. Je leert de diverse technieken te integreren zodat je ze bewust en onbewust in je dagelijkse leven toepast.
Deze training wordt gegeven conform de internationale eisen van de International Trainers Academy of NLP (ITA). De training wordt afgerond met een schriftelijke en een praktisch examen, zowel voor Classic Code NLP als voor New Code NLP.
Bij het met goed gevolg afsluiten van het examen Classic Code, ontvangt u een certificaat. Bij het met goed gevolg afsluiten van het examen New Code, ontvangt u een certificaat. Twee certificaten dus in één training.
Klik hier voor meer informatie over de NLP Practitioner opleiding.

New Code NLP Training

Deze training bieden wij aan NLP Practitioners die voornamelijk geschoold zijn in Classic Code. New Code NLP is een belangrijke aanvulling van Classic Code en is ontwikkeld door John Grinder, één van de grondleggers van NLP. Deze training wordt gegeven conform de internationale eisen van de International Trainers Academy of NLP (ITA). De training wordt afgerond met een schriftelijk en een praktisch examen. Bij het met goed gevolg afsluiten van het examen New Code, ontvangt u een certificaat.
Klik hier voor meer informatie over de New Code Training.

NLP Master Practitioner Opleiding

Onze NLP Master Practitioner trainingen bieden een verdieping van het geleerde in de NLP Practitioner Training. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de "core business" van NLP: modelleren. Eén van de onderdelen van deze training is het uitvoeren van een modelleeropdracht. De diverse aspecten van modelleren komen gedurende de trainingsblokken aan bod.