Header
New Code NLP

NLP is in de loop der jaren verder ontwikkeld. Dat heeft onder meer geresulteerd in het ontwikkelen van wat inmiddels bekend is als New Code NLP. Met het ontwikkelen van New Code NLP heeft John Grinder een aantal tekortkomingen in de Classic Code NLP gecorrigeerd. New Code NLP en Classic Code NLP zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om tot een goed en effectief resultaat te komen.

Bovendien was John Grinder's zorg dat NLP Practitioners, personen die in NLP getraind zijn, niet altijd congruent zijn in het toepassen van NLP op zichzelf. NLP Practitioners die geschoold zijn in Classic Code zijn uitzonderlijk effectief in het helpen van anderen bij het vergroten van hun keuzemogelijkheden en gedragsverandering. Zij vinden het echter niet altijd even gemakkelijk om NLP op zichzelf toe te passen. Zelf-applicatie is een essentieel element van New Code.