Header
Disclaimer

New Me besteed veel aandacht en zorg aan de samenstelling van de getoonde informatie op deze website. Ondanks alle inspanningen kan New Me niet garanderen dat de informatie op deze website te allen tijde volledig en correct is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. New Me is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via een dergelijke link. New Me behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf. Door het gebruik van deze site bestaat geen contractuele verbintenis noch komt deze tot stand met New Me voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. New Me neemt afstand van elke wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van deze website en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat. New Me is evenmin aansprakelijk voor de ononderbroken toegang tot deze website.

New Me is niet aansprakelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid en verlies van data, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons.